Leasing wyposażenia sklepu biura

Leasing wyposażenia sklepu

Leasing wyposażenia sklepu biura

Kupno wyposażenia do sklepu to poważny wydatek. Nieczęsto realizuje się go za gotówkę. Częściej uzupełniając się debetem. Dodatkową możliwością jest leasing. Procedury związane z parafowaniem umowy leasingowej są prostsze niż w przypadku kredytu bankowego, a wymagania instytucji finansującej są prostsze do spełnienia.

Leasing wyposażenia sklepu oraz płyt segmentowych zastawnych z możliwością karencji w spłatach do dnia uruchomienia sprzedaży.

Projektujesz zmiany, ale nie masz odpowiedniej ilości pieniędzy? Twoje biuro lub sklep może urzekać swoim wystrojem dzięki właśnie leasingowi wyposażenia.

Podstawowe korzyści wynikające z finansowania leasingiem to poprawienie płynności finansowej. Również płatności leasingowe tworzą koszt uzyskania przychodu zmniejszając bazę opodatkowania. Funkcjonuje też możliwość kontroli środków trwałych przez używającego poprzez przedłużenie umowy.

Korzystając z leasingu można sfinansować zakup wszystkich środków trwałych wchodzących w skład oprzyrządowania sklepu : mebli, urządzeń i maszyn oraz samochodów. Po zamknięciu podstawowego czasu umowy, finansujący ma prawo do przeniesienia własności obiektu umowy leasingu na korzystającego po cenie znacznie odbiegającej od ceny rynkowej .

Nowocześnie i dobrze wyposażone biuro to nie tylko abstrakcyjne miejsce do zachowania działalności, ale także doskonała wizytówka firmy. Korzystając z naszej propozycji w zakresie leasingu wyposażenia biur i sklepów mogą Państwo opłacić zakup nie tylko mebli biurowych. Wyposażając biuro warto zwrócić charakterystyczną uwagę na koszty i rozłożyć je w czasie.

Jeżeli sklep zgubi płynność finansową, zgodnie z umową leasingową i aktualnymi procedurami przekazuje oprzyrządowanie do firmy leasingowej. Zachodzi rozliczenie między leasingobiorcą i leasingodawcą.

Leasing zwrotny

MKF Leasing Warszawa

Leasing zwrotny

Leasing zwrotny stanowi charakterystyczną odmianę transakcji leasingu. Jego sensem jest związanie umowy leasingu z uprzednią umową sprzedaży. Leasingobiorca sprzedaje nabyte przez siebie środki inwestycyjne firmie leasingowej, z równoległym zastrzeżeniem dla siebie prawa jego dalszego użytkowania na założeniach ustalonych w umowie leasingu. adekwatnie do tej formuły obiektem umowy jest zamiana prawa własności konkretnego dobra na takie prawo, które pozwoli na korzystanie z niego po cenie, która odbija jego bieżącą wartość rynkową. Od momentu zawarcia umowy sprzedaży właścicielem przedmiotu, w sensie prawnym, jest finansujący nabywca. Pomimo sprzedaży danej rzeczy używający nadal z niej korzysta, gdyż właściciel, w sensie ekonomicznym, się nie zmienia.

Leasing zwrotny  pełni wyjątkowo silną funkcję kredytową, albowiem w przypadku trudnej sytuacji finansowej jednostki, której grozi np. utrata aktualnej płynności finansowej, może ona sprzedać własne środki trwałe, poprawiając tym samym swą płynność. Taka budowa umowy stanowi, że jednostka dzięki uzyskanej cenie ze sprzedaży rzeczy zwiększa swoje aktywa obrotowe, które może wykorzystać w taki sposób, aby dawały szybszy i lepszy dochód, przy równoczesnej możliwości korzystania ze zbytych środków trwałych. Umowa leasingu zwrotnego intensyfikuje więc płynność przedsiębiorstwa dzięki sprzedaży środków inwestycyjnych, urządzeń technicznych np. maszyn lub sprzętu czy też infrastruktury informatycznej na potrzeby prowadzonej działalności. Jednocześnie jednostka korzysta ze wszelkich korzyści leasingu, w tym z gruntownych korzyści kapitałowych i podatkowych.

Leasing zwrotny może przynieść korzyści przede wszystkim tym jednostkom, które dysponują wysoką wartość środków trwałych, przy jednoczesnych niedostatkach kapitału obrotowego, albo chcą w krótkim czasie dostać kapitał na dalsze inwestycje. Może być z powodzeniem wykorzystywany przez różne przedsiębiorstwa oraz w różnych odcinkach.

Definicja i typy leasingu

Leasing to umową, w której leasingodawca przenosi na leasingobiorcę, w zamian za płatność prawo do wykorzystywania z składnika aktywów przez ustalony czas.