Leasing wyposażenia sklepu biura

Leasing wyposażenia sklepu

Leasing wyposażenia sklepu biura

Kupno wyposażenia do sklepu to poważny wydatek. Nieczęsto realizuje się go za gotówkę. Częściej uzupełniając się debetem. Dodatkową możliwością jest leasing. Procedury związane z parafowaniem umowy leasingowej są prostsze niż w przypadku kredytu bankowego, a wymagania instytucji finansującej są prostsze do spełnienia.

Leasing wyposażenia sklepu oraz płyt segmentowych zastawnych z możliwością karencji w spłatach do dnia uruchomienia sprzedaży.

Projektujesz zmiany, ale nie masz odpowiedniej ilości pieniędzy? Twoje biuro lub sklep może urzekać swoim wystrojem dzięki właśnie leasingowi wyposażenia.

Podstawowe korzyści wynikające z finansowania leasingiem to poprawienie płynności finansowej. Również płatności leasingowe tworzą koszt uzyskania przychodu zmniejszając bazę opodatkowania. Funkcjonuje też możliwość kontroli środków trwałych przez używającego poprzez przedłużenie umowy.

Korzystając z leasingu można sfinansować zakup wszystkich środków trwałych wchodzących w skład oprzyrządowania sklepu : mebli, urządzeń i maszyn oraz samochodów. Po zamknięciu podstawowego czasu umowy, finansujący ma prawo do przeniesienia własności obiektu umowy leasingu na korzystającego po cenie znacznie odbiegającej od ceny rynkowej .

Nowocześnie i dobrze wyposażone biuro to nie tylko abstrakcyjne miejsce do zachowania działalności, ale także doskonała wizytówka firmy. Korzystając z naszej propozycji w zakresie leasingu wyposażenia biur i sklepów mogą Państwo opłacić zakup nie tylko mebli biurowych. Wyposażając biuro warto zwrócić charakterystyczną uwagę na koszty i rozłożyć je w czasie.

Jeżeli sklep zgubi płynność finansową, zgodnie z umową leasingową i aktualnymi procedurami przekazuje oprzyrządowanie do firmy leasingowej. Zachodzi rozliczenie między leasingobiorcą i leasingodawcą.