Linie technologiczne

Leasing linie technologiczne produkcyjne

Oferujemy leasing – Linie technologiczne i linie produkcyjne oraz maszyny do produkcji nowe albo używane. Linie technologiczne produkcyjne używane poparte wyceną Dekry lub rzeczoznawców PZM zakupione w kraju oraz z importu z możliwością karencji na czas uruchomienia produkcji.

Leasing linii technologicznych produkcyjnych stanowi bardzo aktualną formę finansowania inwestycji, która umożliwia korzystanie ze środków transportu, maszyn i urządzeń bez potrzeby ich zakupu.

Prowadząc własny biznesem, oczywistym staje się, że musimy zainwestować szczególnie, kiedy decydujemy się na produkcję jakiegoś produktu. W takim przypadku konieczny będzie zakup linii produkcyjnej technologicznej, która pozwoli nam na rozwój i konkurowanie w danej branży.
Nieustanny rozwój własnej firmy bardzo często wymaga zwiększenia parku maszynowego. Oferujemy urządzenia i maszyny do produkcji do wielu branż.