Rola leasingu w finansowaniu

Leasing samochodów ciężarowych

Rola leasingu w finansowaniu

Rola leasingu w finansowaniu inwestycji leasingodawcy, obok finansowania i udostępniania aktywów takich jak pojazdy osobowe, środki drogowego transportu ciężkiego, maszyny i urządzenia, sprzęt IT czy chociażby samoloty i statki, intensywnie wspierają firmy MŚP we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań pozwalających zwiększyć produktywność i konkurencyjność tych firm w gospodarce. Tego typu projekty inwestycyjne, ukierunkowane na zmniejszenie zapotrzebowania firm z sektora MŚP na energię elektryczną, czy ograniczenie przez nie emisji dwutlenku węgla, realizowaliśmy wspólnie z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Innym istotnym obszarem działalności firm jest działanie na rzecz stałego zwiększenia dostępu do finansowania przez firmy rozpoczynające działalność gospodarczą. W tym zakresie firmy leasingowe uczestniczą w projektach przygotowywanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Finansowanie maszyn i urządzeń, w pierwszej połowie roku pozostawało pod dużym wpływem końca perspektywy finansowej lat 2007-2013. Transakcje dotyczące maszyn i urządzeń liczone łącznie z IT odnotowały ujemną -10,9 % dynamikę (r/r), przy wartości nowych umów na poziomie 7,10 mld zł. Widać to przede wszystkim w wyniku maszyn rolniczych w segmencie pożyczki, gdzie w I półroczu 2016 finansowanie spadło o 38,9% (r/r), z -46,8-proc. dynamiką dla II kwartału. Spadki miały miejsce również w innych kategoriach silnie powiązanych z absorpcją funduszy unijnych. W strefie wzrostów pozostawało natomiast finansowanie maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali (1,8% wzrost, przy 15,3 proc. udziale w segmencie maszyn i IT), IT (14 proc. dynamika przy 4,9 % udziale), maszyn dla przemysłu spożywczego (17% dynamika, przy 4,7 proc. udziale w segmencie), czy finansowanie sprzętu medycznego (0,4% dynamika przy 4,5 % udziale).

Branża ma za sobą kilka świetnych lat i według ZPL ten rok będzie szóstym z rzędu z dwucyfrowym tempem rozwoju. Dynamika rynku leasingu w 2018 roku na poziomie 22,7 proc. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. Na koniec roku łączne finansowanie branży może przekroczyć 83 mld zł. Planowane wejście w życie, z dniem pierwszego stycznia 2019r., zmian podatkowych dotyczących aut firmowych może przyczynić się do istotnego wzrostu wolumenu finansowanych aut osobowych, szczególnie w IV kwartale 2018. Dynamika ta będzie jednak ograniczona przez możliwości podażowe importerów pojazdów. Struktura wzrostu gospodarczego, wysokie wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz przyspieszenie wykorzystania funduszy unijnych powodują, że finansowanie maszyn pozostanie długoterminowym, głównym motorem rozwoju całej branży leasingowej. Pojazdy ciężarowe będą nadal istotnym aktywem finansowanym przez firmy leasingowe z uwagi na rosnący wolumen przewozów i dalszy wzrost gospodarczy w strefie euro.