Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa Warszawa

Pożyczka leasingowa

Pożyczka leasingowa jest rozwiązaniem mieszanym – łączy ze sobą cechy zarówno kredytu, jak i leasingu, tworząc unikalny produkt finansowy, który z racji na swoją opłacalność, w pewnych przypadkach zaczyna zyskiwać duże uznanie. Produkt ten nazywa się pożyczką, ale nie znajdziemy go w ofertach ani tradycyjnych banków, ani firm pożyczkowych. Pożyczek leasingowych udzielają firmy leasingowe (chociaż oczywiście nie wszystkie). Dlaczego w ogóle taki produkt powstał? Wynikało to z trudności, jakie sprawiało rozliczenie leasingu podczas korzystania z dotacji unijnych. Szybsze i łatwiejsze było rozliczenie zwykłego kredytu, co sprawiało, że leasingodawcy tracili klientów na rzecz banków. Pożyczka leasingowa jest rozwiązaniem, które ma na celu połączyć ze sobą kredyt i leasing w produkt, który będzie w takiej sytuacji najbardziej korzystny. Trzeba jednak wskazać, że obecnie pożyczki leasingowe udziela się nie tylko firmom, które otrzymują dotacje unijne. W wielu branżach są one bardzo opłacalne, nawet jeśli takiej dotacji nie ma. Bardzo istotną cechą charakterystyczną pożyczki leasingowej jest fakt, że w właścicielem sfinansowanego za jej pomocą środka trwałego jest od samego początku nie pożyczkodawca, a pożyczkobiorca. Właścicielem jest pożyczkobiorca (klient). Nie ponosi się więc kosztu wykupu sprzętu na własność i nie zachodzi potrzeba przeniesienia własności po zakończeniu okresu spłaty pożyczki. Możliwość finansowania projektów dotowanych przez UE.

Finansowanie

Samochody osobowe i dostawcze
Pojazdy ciężarowe
Maszyny rolnicze
Sprzęt medyczny
Pozostałe maszyny i urządzenia w tym sprzęt IT